2017
xifres
19% més de visitants
que l'any anterior
30.187 m2
d'exposició
244
expositors directes
93%
de fidelització d'expositors
600
embarcacions exposades
220
en el mar
67
superiots
2018
+15% augmentam la superficície d'exposició